Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

Türkçe +tAy ekiyle yapılan kelimeler

Moğolca kuralday (kurultay) sözcüğünden esinlenen bu ek YTü kurum ve toplantı adları yapımında kullanılmıştır.