+sI- ekiyle yapılan kelimeler

Yeni Türkçe

yadsı-, yansı-