Türkçe +sAl ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü örneği yoktur. YTü fiil ve adlardan sıfat yapar. Muhtemelen Fr universel (evrensel) sözcüğünün son hecesinden serbest çağrışım yoluyla türetilmiştir. * Halen işlek olduğu için türevlerin çoğu gösterilmedi.

Yeni Türkçe

görsel, işitsel, kutsal, örgensel