Türkçe +lAn- ekiyle yapılan kelimeler

Addan fiil üreten +lA- eki ile +In- dönüşlülük ekinin bileşiğidir; "edinme" veya "haline gelme" anlamı ifade eden geçişsiz fiiller üretir. Sadece +lA- ekinin tek başına kullanılmadığı birkaç örnek gösterildi.

Eski Türkçe

ayaklan-, evlen-

Türkiye Türkçesi

çullan-, dinlen-, kullan-

Yeni Türkçe

konuşlan-, üstlen-