Türkçe +dA ekiyle yapılan kelimeler

TTü ad çekim ekidir. Nadiren ad yapımında kullanılmıştır.

Eski Türkçe

handiyse

Yeni Türkçe

payda