Türkçe +In ekiyle yapılan kelimeler

ETü geçişli fiillerden nesne adı, geçişsiz fiillerden özne ve eylem adı yapar. +Im ekinin fonetik ikizidir. * ETü çok yaygındır. TTü belki en erken dönemden sonra işlek değildir. YTü yeniden canlandırılarak her türlü fiilden her türlü ad yapımında kullanılmıştır.