+ImsA- ekiyle yapılan kelimeler

Eski Türkçe

gülümse-

Yeni Türkçe

anımsa-, çekimser, iyimser, karamsar, özümse-