Türkçe +AsI ekiyle yapılan kelimeler

Muhtemelen +sA- desideratif fiil yapım ekiyle +I(g) partisip ekinin bileşiğidir. TTü fiilden gelecek zaman ortacı veya fiilde belirtilen eyleme yarar nesne adı yapar. Anlamca TTü +AcAk eki eşdeğeridir.

Türkiye Türkçesi

giysi, veresiye, yatsı

Yeni Türkçe

olası