Türkçe +Al ekiyle yapılan kelimeler

ETü mevcut değildir. TTü iki örnek yapı ve işlev bakımından muğlaktır; muhtemelen +Il ekinin bir varyantı sözkonusudur.YTü adlardan (sözel, yasal, yerel), sıfatlardan (ilkel, genel), fiillerden (doğal, sanal) sıfat yapımı için özgürce kullanılmıştır.

Türkiye Türkçesi

çatal

Yeni Türkçe

cinsel, doğal, genel, gerçel, ilkel, kural, nesnel, özel, sanal, sarmal, sözel, tikel, tümel, tüzel, yasal, yerel