Türkçe +Al ekiyle yapılan kelimeler

ETü mevcut değildir. TTü iki örnek yapı ve işlev bakımından muğlaktır; muhtemelen +Il ekinin bir varyantı sözkonusudur.YTü adlardan (sözel, yasal, yerel), sıfatlardan (ilkel, genel), fiillerden (doğal, sanal) sıfat yapımı için özgürce kullanılmıştır.