Türkçe +(g)Aç ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. +(g)A- fiil yapım eki ile belki +Iş partisip ekinin varyant bir biçiminin bileşiminden ibarettir. ETü ve TTü +(g)Uç biçimi de kullanılır (bıçguç, olturguç “sandalye”, osguç). Her iki halde araç isimleri yapar. TTü çoğu örnekte +Aç şeklini alır. TTü bakraç örneğinde ada eklenmiş görünür. TTü güleç anlam bakımından kuşkuludur; TTü utangaç buraya ait değildir.YTü ayrım gözetmeksizin +Aç veya +gAç şeklinde, ada veya fiile eklenir. Alet adı, özne adı (süreç) veya keyfi herhangi bir anlam (doğaç) üretir.