Arapça tafaˁˁul vezni

Arapça fiilin beşinci babda masdarını yapar. Geçişli fiile dönüşlü (refleksif) anlam kazandırır; adlardan dönüşlü fiil üretir. İlk halde Türkçe +In- dönüşlülük ekine (alınmak, kaçınmak), ikinci halde +lAn- (üstlenmek, temizlenmek, yenilenmek, soyutlanmak) ekine tekabül eder. Faili mutafaˁˁil (müteşekkir, mütebessim, mutasavvıf), mefulü mutafaˁˁal (mutasavver) veznindedir.