Arapça tafˁila(t) vezni

Arapça son kök harfi w veya y olan fiillerin ikinci bab masdarına %+a(t) dişil eki eklenir (tesviye, tediye, terbiye, tahliye). Bunun dışındaki örnekler kuraldışıdır (tecribe, tehlike) veya Osmanlıca galattır (tefrika, tezkire).