Arapça tafāˁīl vezni

Ender kullanılan çoğul vezinlerindendir. Tafˁīl veznindeki masdarların çoğulu umumiyetle bu şekilde yapılır: tarih > tevārih, teklīf > tekālif.