Arapça mutafāˁil vezni

Arapça fiilin tafāˁul veznindeki altıncı babının failidir. Ör: tekâmül > mütekâmil, temayül > mütemayil.