Arapça munfaˁil vezni

Arapça infiˁāl (VII) veznindeki edilgen fiillerin faili ve mefulü ortak olup bu vezinle inşa edilir.