Arapça mufˁil vezni

Arapça ifˁāl veznindeki fiilin failidir. Ör: ikrām > mükrim, islām > müslim. İlk harfi w ve y olan fiillerde birinci ünlü, ikinci veya üçüncü harfi w ve y olan fiillerde ikinci ünlü uzatılır.