Arapça mufˁal vezni

Arapça fiilin ifˁāl veznindeki dördüncü babda mef'ulüdür. Ör: isnād "dayama" > müsned "dayanılan, dayanak", isbāt > müsbet "kanıtlanmış". İlk harfi w ve y olan fiillerde birinci ünlü, ikinci veya üçüncü harfi w ve y olan fiillerde ikinci ünlü uzatılır.