Arapça mufˁal vezni

Arapça ifˁāl veznindeki fiilin mef'unüdür. Ör: isnād "dayama" > müsned "dayanılan, dayanak", isbāt > müsbet "kanıtlanmış". İlk harfi w ve y olan fiillerde birinci ünlü, ikinci veya üçüncü harfi w ve y olan fiillerde ikinci ünlü uzatılır.