Arapça mafˁala(t) vezni

Masdar veznidir. Nadiren ism-i mekân yapımında kullanılır (mağara, mahkeme, memleket). Türkçede bu vezinle inşa edilmiş mekân adlarının birçoğu uydurmadır (matbaa, mazbata, mezbaha, meşcere). Türkçe uyarlamalarda genel olarak masdarlar sondaki t sesini korurken, ism-i mekânlarda genellikle t sesi düşer.