Arapça mafˁal vezni

Eylem adı (masdar) ifade edebildiği gibi, ism-i zaman ve mekân, yani eylemin yapıldığı yeri veya zamanı anlatan bir ad anlamı da taşıyabilir: maˁbed “ibadet yeri”, mekteb “yazma yeri”, mezār “ziyaret yeri”, mescid “secde yeri”. İki anlamı ayırt etmek çoğu zaman güçtür: mafsal “ekleme” veya “eklem yeri”, menfez “giriş” veya “girme yeri”.