Arapça mafˁūl vezni

Eyleme maruz kalan şeyi veya kişiyi, yani eylemin nesnesini ifade eder: maḫlūk “halk edilmiş”, mazlūm “zulm edilen”, mektūb “yazılmış, yazılı”, me’mūr “emredilen”... Son harfi y olan fiillerde ikinci hece uzun ī olarak söylenir (merˁī “riayet edilen” < rˁy, mermī “fırlatılan” < rmy…).