Arapça istifˁāl vezni

Arapça fiilin onuncu babda masdarını yapar. Genellikle bir şeyi dilemeyi, veya gayret ve emekle yapmayı ifade eder. Yaklaşık olarak Türkçe +sA- ekine tekabül eder.