Arapça infiˁāl vezni

Arapça fiilin yedinci babda masdarını yapar. Fiile edilgen (pasif) anlam yükler. İşlev bakımından Türkçe +Il- ekinin eşdeğeridir (yayıldı, aşıldı, devrildi). Faili ile mef’ulü arasında anlam farkı yoktur; munfaˁil kalıbı her iki işlevi karşılar.