Arapça fuˁlāˀ vezni

Afˁal veznindeki kıyas sıfatlarının (comparative) dişil halini verir: ekber > kübrā, aˁlā > ˁulyā. Nadiren basit adlar yapar (hummā, rüyā).