Arapça fiˁāl vezni

1) Bir işi karşılıklı veya beraber yapma bildiren masdar veznidir. Bu anlamda III bab masdarı mufāˁala(t) ile eş işlevlidir. Hisap = Muhasebe, kıyas = mukayese, kıvam = mukavemet. 2) Basit isim veznidir (diyar, gıda, kitap, kira, lisan). 3) Nadiren çoğul veznidir (kibar).