Arapça faˁl vezni

Arapça en yaygın masdar veznidir. Eylem adı yapar. Bazı örneklerde (bahr, ferd, dehr) basit ad kalıbıdır. Türkçede /a/ veya /e/ kullanılır; ikinci ve üçüncü ünsüzler arasına dolgu sesi /i/ ilavesiyle ikinci hece yapılır.(hacm > hacim, nakş > nakış).

abd, acz, add, adl, af, ahit, ahz, akıl, akis, akit, arş1, arz1, arz2, asıl, asır, atıf, ayıp, ayn, azil, azim1, bahir, bahis, bap, batın1, bazan, bedir, beis, berk2, bevl, bey2, beyit, bez1, bezir, cebir, cehd, cehl, celp, cem, cep, cer, cerh, cet, cevir, ceyş, cezb, cezir, dahil1, darp, def1, defin, dehri, derç, ders, devir, ehil, emir1, emniyet, eviç, fahri, fak, fakr, fal, fark, farz, fasıl, fecir, fehim, fek, felç, fen, ferç, fert, fesih, fetih, fevç, fevk, fevri, fevt, feyiz, gabin, gadir, gam1, gar2, gark, garp, gasil, gasp, gavs, gayz, gebeş, hac, hacim, hacir, haciz, had, hafriyat, hak1, hak2, hal1, hal2, hal3, halk2, halt, hamd, haml, hamr, hapis, har1, harç, harf, harp1, hars, hasım, hasr, haşır1, haşiv, hat, hatim, havf, havil, havuz, hayır, hayz, haz, hazf, hazım, hiciv, kabir, kabz, kadir1, kahır, kaht, kalp2, karz, kasır, kasıt, kat2, katil1, kavil, kavim, kavis, kayıp, kayıt, kerh, kesir, kesp, keşif, ketm, kevn, keyif, kımıl2, kıt, lafız, lağv, lahit, leff, lehim, mahv, mal, mars, mass, mehil, men, mesh, meşk1, met, meth, metin1, mevce, mevt, meyil, mezc, naaş, naat, nabız, nahıl, nahiv, nakıs1, nakış, nakil, nakit, nakz, nal, nar2, nas2, nasip1, nazım1, nefis1, nefiy, nehir, nesih, nesil, nesir, neşir, nevi, nezir, nüve, rağmen, raks, rapt, recm, ref, rehin, remil, remiz, resim, ret, rey, sabır1, sadr, saf2, sahan, sahn, salhane, sarf, satıh, satır1, savt, sây, seci, sedir1, sehiv, sel, selb, semt, serd, set1, setr, setre, sevk, seyf, seyir, şahıs, şan1, şark, şart1, şehir3, şek, şeniyet, şer1, şer2, şerh, şevk, şey, şeyh, tab1, tahıl, tan2, tarh, tart1, tav1, tavır, tayf, terk, vaat, vaaz, vahiy, vakıf1, vakit, vasıf, vaz2, vecd, vecih, vehim, vezin, yed, yeis, yevm, zaaf, zabıt, zafiyet, zam, zan, zaptiye, zarf, zecir, zem, zerk, zevk