Türkçe +t ekiyle yapılan kelimeler

Ani ve sert bitiş bildiren onomatope ekidir.

Türkiye Türkçesi

cart, langırt, zırt