Türkçe +sIz ekiyle yapılan kelimeler

ETü adlardan yoksunluk sıfatı, sıfatlardan ise zıt anlamlı sıfat yapar. İkinci kullanımı TTü enderdir. — ETü +sIz ekinden türetilen fiiller +sIrA- biçimini alır (kutsıra- = kutsuz olmak, küçsire- = güçsüz kalmak, kagansıra- = kağansız olmak). — Halen aktif bir yapım eki olduğu için çoğu türevler gösterilmedi.

Eski Türkçe

densiz, öksüz

Türkiye Türkçesi

ansızın, aynasız, hırsız, ıssız