Türkçe +sA- ekiyle yapılan kelimeler

ETü/TTü ad ve sıfatlardan, dileme ve yönelme (desiderative) anlamı veren fiiller üretir. Bağımsız bir fiil olan sa- “sanmak, saymak” fiilinden evrilmiş olduğu varsayılmalıdır. ETü +ImsIn- fiil eki ayrı yapıda olduğu halde TTü +ImsA- biçimiyle kaynaşmıştır. YTü +ImsA- eki herhangi bir işlev farkı olmaksızın +sA- yerine kullanılmıştır.