Türkçe +rA ekiyle yapılan kelimeler

ETü geç dönem ve OTü sıfatlardan yön zarfları üretir.

Eski Türkçe

içre, taşra, üzere

Türkiye Türkçesi

bura, nere, ora, sonra, şura1, ücra