Türkçe +mUk ekiyle yapılan kelimeler

ETü renk sıfatlarına eklenerek nesne adı üretir. TTü küçük nesne, kırıntı ve döküntü anlamına gelen adlar üretmiştir.

Eski Türkçe

karamık, kıymık, kızamık, porsuk

Türkiye Türkçesi

çitlembik, ekşimik, irmik, kesmik, kusmuk, soymuk