Türkçe +lIk ekiyle yapılan kelimeler

Her dönemde işlek ad ve sıfat ekidir. ETü ve TTü sıfatlardan soyut ad (azlık, güzellik, karaŋulık), adlardan işlev belirten ad (gözlük, cibinlik, iplik, terlik) yapar. YTü her türlü çekim ekli kelimeye eklenmiştir (azınlık, duyarlık, ondalık).