Türkçe +lAş- ekiyle yapılan kelimeler

Addan fiil üreten +lA- eki ile +Iş- dönüşlülük ekinin bileşiğidir; "haline gelme" anlamı ifade eden geçişsiz fiiller üretir. Sadece +lA- ekinin tek başına kullanılmadığı birkaç örnek gösterildi.

Türkiye Türkçesi

birleş-, uzlaş-, yaklaş-, yerleş-

Yeni Türkçe

antlaş-, genleş-