Türkçe +kIr- ekiyle yapılan kelimeler

ETü insan ve hayvan sesi ifade eden ünlemlerden fiil yapar. Örneklerin çoğunda bağımsız kök kaydedilmemiştir. TTü örneklerin tümü 16. yy’dan eskidir. Öksür- (< öskür-) ve ona kıyasla üretilen birkaç örnekte (aksır-, tıksır-) s/k metatezi görülür.