Türkçe +gIn ekiyle yapılan kelimeler

Partisip ekidir. ETü ve TTü geçişli fiillerden nesne adı (bıçkın, dizgin, düzgün, salgın, sürgün), geçişsiz fiillerden özne veya eylem adı (argın, durgun, kaçkın, engin, yangın) yapar. TTü ve YTü üretkendir. 17. yy'dan sonra küçük ses uyumuna tabi olarak +gIn/gUn biçimini alır. YTü iki örnekte (bilgin, etkin) geçişli fiilden özne adı yapımında kullanılması keyfidir. Ada eklendiği iki örnekte (içkin, özgün) işlevi belirsizdir.