Türkçe +gA ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü fiilden ad ve sıfat üretir. TTü sonseste -l, -n, -r içeren köklerde /g/ sesi korunur (bilge, gölge, yonga, kavurga), diğer hallerde düşer (kısga > kısa, yinçge > ince, kovga > kova, yumurtga > yumurta). ETü +gU ekiyle yapılmış bazı sözcükler (süpürgü, sakırgu) TTü +gA biçimini almıştır (süpürgü > süpürge, sakırgu > sakırga).YTü fiilden, addan ve sıfattan (genelge) belirgin bir işlev gözetmeksizin ad yapımında kullanılmıştır. YTü bazı sözcüklerde TTü süpürge sözcüğünden esinlendiği anlaşılan +ArgA eki kullanılır.