Türkçe +dU ekiyle yapılan kelimeler

ETü tek örnek çok şüphelidir. TTü örneklerde +dI geçmiş zaman ekiyle birleştirilemez.

Eski Türkçe

balta

Türkiye Türkçesi

eğrelti, karartı