Türkçe +dAm ekiyle yapılan kelimeler

ETü adlardan benzeti sıfatları yapan ektir (erdem “er gibi”, teŋridem “tanrısal”, birdem “beraber”). TTü geç dönemde beliren iki fiil türevi (yordam, yöndem) ayrı yapıda olup muhtemelen +dA- fiil yapım eki ile +Im masdar ekinin bileşiğidir.YTü tek örnek Fr agenda sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla üretilmiştir.

Türkiye Türkçesi

yordam, yöntem

Yeni Türkçe

gündem