Türkçe +Ik- ekiyle yapılan kelimeler

Ad ve fiil ekidir. ETü ve erken TTü adlardan (birik-, buŋuk-, kéçik-, kirik-, tarık-, tersik-) ve geçişli fiillerden (açık-, érik-, kork-, sézik-, burk-) geçişsiz veya dönüşlü fiiller yapar. +In- ekiyle aynı işleve sahiptir. TTü 14. yy'dan sonra üretken değildir.

Eski Türkçe

acık-, birik-, burk-, irkil-, kırk-, kork-, öv-, sığ-, sik-, silk-, söv-

Türkiye Türkçesi

gecik-, gözük-, kalk-, sark-