Türkçe +IçA ekiyle yapılan kelimeler

Sırpça králitsa “kral eşi veya kadın hükümdar” adından adapte edilerek Türkçe türevler yapımında kullanılmıştır. * TTü ses uyumuna tabi değilken YTü tanrıça örneğinde ses uyumu gözetilmiştir.

Türkiye Türkçesi

imparatoriçe, tanrıça