Türkçe +Am ekiyle yapılan kelimeler

İşlevsel açıdan +Im ekine eşdeğer fiil ekidir. ETü sadece tutam ve belki TTü yordam örneklerinde geçer. Yeterli açıklaması yoktur. Her iki örnekte +t sonsesi izlemesi tesadüf olmayabilir. — YTü fiil eki (biçem, dönem, kuram) ve ad eki (gizem, görkem, önem) olarak belirgin herhangi bir işlevi olmaksızın kullanılmıştır.

Eski Türkçe

tutam

Türkiye Türkçesi

yordam

Yeni Türkçe

biçem, dönem, gizem, kuram, önem