Türkçe +AlA- ekiyle yapılan kelimeler

TTü halk ağızlarına özgü fiil eki. Kökende muhtemelen +Ak ile yapılmış deverbal ile +Al- denominalinin bileşimidir. Sürekli ve kararsız eylem bildiren fiiller inşa eder.

Türkiye Türkçesi

çabala-, debelen-, gevele-, irdele-, kakala-, örsele-, sepele-, tırmala-

Yeni Türkçe

turala-