Türkçe +AgUl ekiyle yapılan kelimeler

Moğolca eylem adı yapan ektir. Moğolcadan veya Moğol Türkçesinden alınan iki sözcükte geçer.

Türkiye Türkçesi

çapul, karakol