Türkçe +AcAk ekiyle yapılan kelimeler

15. yy’dan sonra TTü gelecek zaman çekim eki işlevini kazanan ek, kökeninde işlev ve yönelim bildiren fiil-sıfatı (gerundive) ekidir. TTü birkaç türevde halen bu işlevin izi görülür.

Türkiye Türkçesi

gelecek, oyuncak, salıncak