Türkçe +A ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve erken TTü fiilden yön ve zaman zarfı üretir (gece “geç vakitte”, yaka “yanda”, yaŋa “tekrardan”). +I ve +U ekleriyle eş işleve sahiptir. * TTü yara ve yaygara örnekleri yapıca muğlaktır. Buraya ait oldukları kuşkuludur. * YTü fiillerden ve hatta sıfattan (ilke) her türlü anlama gelebilecek sözcükler üretiminde kullanılmıştır.

Eski Türkçe

erte, gece, göre, yaka, yaya, yine, yöre

Türkiye Türkçesi

çapa, çevre, öte, sapa, yaygara

Yeni Türkçe

dize, doğa, evre, ilke, karmaşa, kayra, sığa, süre