Türkçe +çUk ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü küçültme adları yapar. TTü 17. yy'dan sonra küçük ses uyumuna tabi olarak +çIk biçimini almıştır. * Halen çok işlek olduğu için çoğu türevler gösterilmedi.