Türkçe +çI ekiyle yapılan kelimeler

Her dönemde addan ve fiilden meslek ve alışkanlık adları yapan çok işlek ektir.TTü modern dönemde ada eklendiğinde +çI, fiile eklendiğinde +(y)IcI biçimini alır. YTü öğrenci örneğinde bu kural gözardı edilmiştir.