Türkçe +(g)Uk ekiyle yapılan kelimeler

ETü +Uk partisip ekinin varyant biçimidir. +Uk maddesine bakınız.

Eski Türkçe

kayık, kazık

Türkiye Türkçesi

ümük