Türkçe +(g)Uç ekiyle yapılan kelimeler

+(g)Aç maddesine bakınız.

Eski Türkçe

hörgüç

Türkiye Türkçesi

patlangıç, süzgeç