Türkçe +(g)An ekiyle yapılan kelimeler

ETü fiillerden özne adı (present participle) üreten +gAn eki TTü ikili bir gelişme göstererek, bir yanda özne belirten +An ekine (gezen, kemiren), diğer yanda genellikle alışkanlık ve süreklilik bildiren +gAn/+AgAn ekine evrilmiştir (gezegen, kemirgen).YTü +An, +gAn ve +Agan biçimleri fiillerden özne adı üretiminde kullanılmıştır.