Türkçe +(g)A- ekiyle yapılan kelimeler

ETü isim ve sıfattan fiil üretiminde en sık kullanılan yapım ekidir. +lA- ve +tA- ekleriyle eş işleve sahiptir. Bileşik örnekler için +An-, +Ar-, +Aş-, +At- maddelerine bakınız. * ETü +gA- ekli örneklerin birçoğu +Ig ekli partisiplerden türetilmiştir (elig > elge-, kurığ > kurğa-, tatığ > tatğa-). Ancak diğer örneklerde +gA- eki primer yapıda görünür (kez > kerge-, ésiz > esirge-). TTü /g/ sesi erir. Erken döneme ait az sayıda örnek dışında üretken bir ek değildir. * YTü +Ak, +Am, +An, +Aş, +At gibi bileşikleri sıklıkla kullanılmış fakat +A- ekiyle yeni fiil üretilmemiştir.